----- Original Message -----
From: Ture Sjolander
To: Frank Lloyd Wright
Sent: Sunday, May 09, 2010 11:41 PM
Subject: En tanke eller flera

Tror du att Moderna Museet är antikt om 30 år?
Är museet redan antikt som det är nu?
När i tiden blir Moderna Museet inte modernt längre?
 
Är tiden inne att bygga en nytt Museum för modernt konst?
Kan alla väggtavlor på museet få en annan byggnad  ännu sterilare än där de nu hänger
eller kanske kan allt detta tvådimensionella material visas på annat sätt?
Kan det nuvarande museet därefter fyllas med en helt annan permanent interiör?
Om man "bygger" ett nytt museum rikt på teknologi, lika utvecklat som NASA är
eller ett supermodernt sjukhus, kan den nuvarande byggnaden bara modifieras?
 
 
Jag det var frågorna. Jag hoppas du bra!
Ture