To Moderna Museet - To Whom It May Concern.


Hej igen Cecilia Widenheim,

Om du ar serious i denna fraga, sa finns det bara ett satt att losa  saken med fullfoljandet av mitt verk fran 1966.

Jag behover en kurator for att kunna gora en ansokan hos konstnarsnamnden eftersom jag inte ar stadigvarande bosatt i Sverige. Du ar, som jag kan se det, den enda kvalificerade kurator som har insyn i omstandigheterna runt mitt verk och jag vore tacksam om du kan ataga dig uppdraget att tillsammans med mig utse assistenter och tekniker och skriva ihop en formell ansokan till Konstnarsnamnden. Jag beraknar kostnaden for slutforandet av objekten/installationen till ca; 300.000 kronor, inkluderandet av min resa, arvode  och uppehalle i Sverige under projekt tiden.

Om du inte delar min uppfattning i denna fraga kanske du vill vara vanlig att presentera en annan losning for att fa till stand verkstallandet och slutforandet av installationen ?

Jag ser fram emot ett svar fran dig snarast.

Mvh

Ture Sjolander
 

 


 
----- Original Message -----
To: TURE
Sent: Friday, April 09, 2004 2:16 AM
Subject: SV: Reproduktion av: Automatic Light Painting on Canvas with a Coin.

Hej Ture
Vi har nu fotograferat målningen. Installationen med diabilderna har vi börjat titta på med våra tekniker och konservatorer,
men vi behöver absolut titta på den tillsammans med dig för de tekniska detaljernas skull.
Föreslår att du kommer över till museet nästa gång du är i Stockholm!
Det skulle vi sätta stort värde på.
Om man läser på nätet så ser det ut som att du är på Fylkingen i april -
Vilken dag passar det dig att komma hit?
 
m v h
Cecilia Widenheim
08 5195 5253 eller 070 88 38 951